miércoles, 21 de febrero de 2018

L'II Congrés Català de Naturopatía consolida el moment expansiu de la Naturopatía, i en particular de la Professió Naturopática a Catalunya

L'Organització Col·legial Naturopática de Catalunya celebrarà l'II Congrés Català de Naturopatía el proper dia 3 de març de 2018 a Tarragona sota el lema "La Naturopatía en el marc de les Ciències de la Salut".

La celebració d'aquest II Congrés Català de Naturopatía consolida el moment expansiu de la Naturopatía, i en particular de la Professió Naturopática a Catalunya; sobretot si considerem que la demanda dels Serveis de Mètodes Naturals de Salut ("teràpies naturals") oferts pel Professional Naturòpata supera, a Catalunya, la mitjana estatal.

En aquest Congrés també anem a tenir l'oportunitat d'analitzar l'evolució de la professió Naturopática a Catalunya i la seva repercussió en el sector de la salut, benestar i qualitat de vida i, per descomptat, en la societat catalana. I Anem a abordar els reptes presents i futurs de la Professió Naturopática,com la globalitat i interconnexió professional i corporativa, i que ens permeti seguir avançant en l'oferta de Serveis Professionals de Naturopatía de qualitat i eficiència basat en el mètode científic.

Els temes centrals que abordarà el Congrés té a veure amb el procés d'augment en la demanda dels Serveis Professionals de Naturopatía i la seva consolidació en la societat catalana, la relacions amb l'Administració, i sobretot, la professionalització i la qualitat en l'atenció, que és el que distingeix als Professionals Naturòpates Col·legiats. Però a més, destacats ponents exposaran sobre les diferents Mètodes Naturals de Salut ("teràpies naturals") que conformen la pràctica professional Naturopática valorant els seus aspectes científics i filosòfics.

Per a informació i inscripció en: II Congrés Català de Naturopatía

No hay comentarios:

Publicar un comentario